TERMINY NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miejskiej Lądka-Zdroju odbędą się 28 listopada 2023 r. (wtorek)
NA SALI 26 (IIP) w BUDYNKU RATUSZA – URZĘDU MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU.


Komisja ds. Społecznych:
w dniu 28 listopada 2023 r. . o godz. 14:00
Temat obrad:
– Uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi na
rok 2024;
– Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej;
– Sprawy różne.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji o godz. 15.30

Komisja ds. Gospodarczych i Komisja Uzdrowiskowa (wspólne posiedzenie) :
w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 16:00
Temat obrad:
– Współpraca z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole S.A. – spotkanie z Prezesem Uzdrowiska;
– Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej;
– Inwestycje gminne – wielowariantowa analiza inwestycji planowanych, trwających i
zrealizowanych;
– Analiza zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
– Rozpatrzenie bieżących spraw mieszkańców;
– Wnioski. Sprawy różne;
– Przyjęcie propozycji planu pracy na rok 2024.

KOMISJA DS. GOSPODARCZYCH

Sławomir Walentynowicz – Przewodniczący
Beata Dańkowska-Szczygieł – Wiceprzewodnicząca

CZŁONKOWIE:
1. Mariola Kozińska
2. Dorota Łakucewicz
3. Klaudia Mika
4. Łukasz Mróz
5. Leszek Pazdyk
6. Magdalena Podyma
7. Ewelina Rycaj
8. Daria Skrobotun-Strączyńska 
9. Tomasz Stuła 
10. Dorota Urbańczyk

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH

Magdalena Podyma – Przewodnicząca
Ewelina Rycaj – Wiceprzewodnicząca

CZŁONKOWIE:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Dorota Łakucewicz
4. Klaudia Mika
5. Łukasz Mróz
6. Agata Opiła
7. Dorota Urbańczyk

KOMISJA UZDROWISKOWA

Tomasz Stuła – Przewodniczący

CZŁONKOWIE:
1. Edyta Kolendo
2. Mariola Kozińska
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

KOMISJA REWIZYJNA

Beata Dańkowska-Szczygieł – Przewodnicząca
Sławomir Walentynowicz – Wiceprzewodniczący

CZŁONKOWIE:

1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Agata Opiła                                                                                      
4. Daria Skrobotun-Strączyńska 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW, PETYCJI
Agata Opiła – Przewodnicząca

CZŁONKOWIE:

1. Edyta Kolendo
2. Dorota Łakucewicz
3. Leszek Pazdyk
4. Magdalena Podyma

Opublikował(a): Igor Falkiewicz

Ostatnia zmiana: